Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Jméno a příjmení spotřebitele: .................................................
Adresa: ........................................................................
Kontaktní telefon: .............................................................
Kontaktní e-mail: ..............................................................

Název firmy: Sidezim s.r.o.
Sídlo: Skuteckého 1705/3a, 163 00 Praha 6, Řepy
IČO: 03347109
DIČ: CZ03347109

V .............................................. dne ...........................

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Vážení,
dne ..................... jsem na Vašich internetových stránkách s Vámi prostřednictvím Objednávkového formuláře uzavřel/a kupní smlouvu.

Zboží mi bylo doručeno dne ................... společně s daňovým dokladem (papírovou či elektronickou fakturou v PDF č. .....................).

V souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého práva a od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

Nepoužívané zboží v původním neporušeném obalu Vám zasílám zpět předem dohodnutým způsobem na předem domluvenou adresu, zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ......... Kč (vč. částky za způsob dopravy), které jsem při koupi výše uvedeného zboží zaplatil/a ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na bankovní účet č. .........................../........

S pozdravem,

...........................................................

(podpis Zákazníka)